Mit navn er Mette Thomasen.

Jeg er socialrådgiver og tilbyder rådgivning og vejledning inden for Barnets lov. Det kan eksempelvis være hjælp til at søge dækning af nødvendige merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, familiebehandling, en kontaktperson, aflastning/støtteophold m.m.

Jeg har i 18 år arbejdet med familier, der har behov for hjælp og støtte, enten pga. deres sociale situation eller deres barn/børns udfordringer af forskellige art.

I mit arbejde, både i forvaltningen og i psykiatrien, har jeg opbygget en bred erfaring med børn og unge med psykiatriske lidelser. Eksempelvis: ADHD, ADD, OCD, autisme, tourettes syndrom, angst, depression med flere.

Det, at være forældre til et barn med vanskeligheder, kan være en udfordring, der kræver noget særligt. Min erfaring er, at det kan være vanskeligt at beskrive, hvad man har brug for hjælp til. Det kan også være en udfordring, at finde ud af, hvem der kan hjælpe med hvad.

Jeg kan hjælpe jer med at navigere rundt i systemerne.

Med venlig hilsen

Mette Thomasen, Aarhus

Hjælp til etablering af kontakt til socialforvaltningen

Hjælp til at søge om støtte i forhold til jeres konkrete situation. Hvem skal man kontakte ift. hvad? Koordinering af støtten omkring familien.

Råd og vejledning i forhold til jeres rettigheder og pligter

Sparring til ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, nødvendige merudgifter, aflastning eller anden støtte.

Klage muligheder og sparring ift. at anke.

Uvildig sparring i jeres sag ved socialforvaltningen

Gennemgang af sag, ansøgning og /eller afgørelse. Jeg har ingen beslutningskompetence, den ligger altid ved myndigheden.

Kontakt

kontakt@mettethomasen.dk (Undlad personfølsomme oplysninger)

Telefon 2585 4104

CVR-nummer: 42367966