Priser

Udgangspunktet er:

En gratis afklarende telefonsamtale og forhåndsvurdering af, om jeg kan hjælpe i jeres situation (15 min)

Rådgivnings samtale 60 min 1100kr

Deltagelse i, eller forberedelse af, et møde I skal til pr time 1100kr

Telefonisk opfølgning 30 min 600kr

Dialog med forvaltningen 1100kr pr. time

Gennemlæsning af sag, ansøgning eller afgørelse minimum 1500kr for 1 time, herefter 800kr pr. påbegyndte halve time.

Kørsel vil som hovedregel blive beregnet som kilometergodtgørelse med 3,44kr pr. kørt km.

Kontakt mig og få et tilbud, der passer til jeres situation.

Jeg kan ikke garantere, at der opnås det ønskede resultat ud fra rådgivningen. at der bevilges det du søger eller at du får medhold i en anke. Beslutningskompetencen ligger altid ved Myndigheden i kommunen eller Ankestyrrelsen.