Om mig

I 2006 blev jeg uddannet socialrådgiver i Aarhus.

Jeg har 18 års erfaring i at arbejde med familier med børn eller unge, der af forskellige årsager har behov for hjælp.

I perioden 2006-2013 arbejdede jeg som myndighedssagsbehandler i socialforvaltningen med familie- og handicapsager. Jeg har således et overblik over området, stor viden om og erfaring med lovgivningen og omsætning af loven i praksis.

Siden 2013 har jeg været ansat i et skolebørns ambulatorium i Børne- og Ungdomspsykiatrien (BUA).

Gennem mit arbejde har jeg bl.a. specialiseret mig indenfor diagnoserne ADHD, ADD, OCD, Autisme, angst, Tourettes syndrom og mental retardering.

I maj 2021 er jeg startet som selvstændig socialfaglig konsulent ved siden af mit arbejde i psykiatrien.

Jeg arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, da alle i familien påvirkes, når et barn/ en ung ikke trives. Det er vigtigt at netværket omkring barnet/ den unge har en fælles viden og tilgang til problemstillingen. Det kan være et stort koordinerings arbejde. Et godt tværfagligt samarbejde med det professionelle netværk kan være en stor aflastning for forældre og barnet / den unge.

Mit ønske er, at min rådgivning kan bidrage til, at afgørelserne træffes på et grundigt og oplyst grundlag. Beslutningskompetencen ligger altid, ud fra en konkret og individuel vurdering, ved myndigheden i kommunen eller Ankestyrrelsen.

Om udfaldet af afgørelsen bliver, som ønsket, kan jeg derfor ikke garantere.

http://socialraadgiverne.dk